Kerala đã là mt thành trì gia v trong nhiu thế k. Synthite duy trì danh tiếng này vi các loi gia v nguyên ht, bt và chế biến đáp ng các tiêu chun cht lượng toàn cu và các quy đnh v thc phm. Các loi gia v tươi, bt và tit trùng ca chúng tôi tuân theo các tiêu chun nghiêm ngt nếu ch th ca EC v vi sinh vt đi vi mc đ, dư lượng thuc tr sâu và đc t nm mc.

Sản phẩm

Tiêu den Rau mùi
Bạch đậu khấu Thì là
Cần tây Hồi hương
Ớt Thảo linh lăng
Quế Mace
Đinh hương Nghệ